Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website : Schilderwerken Louis Duthoit - Lafaut
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht aan Schilderwerken Louis Duthoit - Lafaut bevestigt de klant dat hij/zij eigenaar is van de portretrechten, publicatierechten, intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten), reproductierechten en gelijkaardige rechten op het aan Schilderwerken Louis Duthoit - Lafaut aangeleverde foto- en beeldmateriaal, inclusief merkrechten, rechten op handelsbenaming of andere rechten op aangeleverde logo's, tekens , merken en modellen. De klanten vrijwaren Schilderwerken Louis Duthoit - Lafaut integraal voor alle geleden schade en voor elke mogelijke schadeclaim die wegens een inbreuk op vermelde rechten zou worden gesteld door derden ten aanzien van Schilderwerken Louis Duthoit - Lafaut.

Het uitgekiende concept en  bijhorende look & feel van onze website mogen niet gekopieerd worden -noch in fracties noch integraal- zonder ons voorafgaande toestemming. Hetzelfde geldt voor onze teksten, blogberichten en eigen fotomateriaal.

Afgewerkte projectfoto's -door klanten ons toegestuurd- worden geacht gebruikt te mogen worden in onze rubriek 'Klanten vertellen'. Voor -duidelijk toewijsbare- projectfoto's -door ons genomen- vragen wij voor vooraf uw toestemming. Voor  detailfoto's echter niet altijd. We respecteren uw privacy. Dank voor uw medewerking.